ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Elementor #2496 - Inno4Farmers

Inno4Farmers Batch 2022 Startups!

AgriGen

เพลตฟอร์มติดตาม ควบคุมและบริหารจัดการ คุณภาพน้ำนมเชิงพื้นที่

AgriGen Platform เป็นระบบการตรวจวัด ติดตามและบริหารทรัพยากรในการควบคุมคุณภาพน้ำนมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โดยการตรวจวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือเซลล์โซมาติกในน้ำนมดิบของฟาร์มต่างๆ ที่นำมาส่งที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบด้วยเครื่อง InGen SCC และส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์เพื่อแสดงประวัติและสถานะการติดเชื้อโรคเต้านมอักเสบของฟาร์มบนแผนที่ภายในเครือข่ายของศูนย์รับน้ำนมดิบผ่านระบบ AgriGen Tag เพื่อใช้ในการติดตาม ควบคุมโรคและประเมินผลการรักษาโรคเต้านมอักเสบในฟาร์ม

Aqua Innovac

นาโนวัคซีนเกาะติดเยื่อเมือก เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลา

วัคซีนที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นระบบนำส่ง สามารถเกาะติดกับเยื่อเมือกต่างๆ ของปลาและกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้เข็มฉีดยา และสามารถแช่วัคซีนกับปลาที่มีขนาด 1-5 กรัมได้ครั้งละจำนวนมากนับแสนตัวซึ่งวัคซีนแบบฉีดไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ เพียงแค่แช่ปลากับน้ำที่ผสมนาโนวัคซีนเพียง 30 นาที แล้วปล่อยปลาลงแหล่งน้ำที่ใช้เลี้ยงตามปรกติ

Egg E Egg

ระบบนับและวิเคราะห์ไข่ไก่ด้วยปัญญาประดิษฐ์

การใช้ภาพถ่าย และการวิเคราะห์ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการตรวจสอบไข่ไก่ แทนการตัดสินใจจากความเชี่ยมชาญของมนุษย์ เพื่อสร้างมาตราฐานการตรวจสอบคุณภาพไข่ สามารถลดต้นทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบ supply chain ร่วมกับประเมินคุณภาพและประเมินราคาของไข่ไก่ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Intscent

แพลตฟอร์มซื้อขายเมล็ดกาแฟพิเศษออนไลน์ ร่วมกับ Electronic-nose

การใช้ Electronic-nose ในการดมกลิ่นกาแฟ ซึ่งจะแจกจ่ายให้แก่เกษตรกาแฟและผู้คั่วกาแฟ นำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ และอธิบายกลิ่นที่ซับซ้อนของกาแฟ ส่งผลให้ให้มีความเข้าใจตรงกันและไม่มีความผิดพลาดในการวิเคราะห์และแยกแยะกลิ่นที่ได้รับ อีกทั้งนำไปประมวลผล สื่อสารและระบุกลิ่นต่าง ๆ เปรียบเสมือนสมองของมนุษย์

MaxFlow

การใช้กระแสน้ำวนสนามแม่เหล็ก
เพื่อการลดการใช้น้ำและปุ๋ยในการทำการเกษตร

อุปกรณ์ที่มีการจัดเรียงแท่งแม่เหล็กโดยใช้เทคนิคแบบฮอลแบ็คที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูง เมื่อน้ำผ่านอุปกรณ์แล้วจะถูกปรับสภาพด้วยสนามแม่เหล็กเกิดการแตกตัวของกลุ่มโมเลกุลน้ำที่มีขนาดใหญ่ไปเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก ทำให้พืชจึงสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

UniFAHS

สารเสริมชีวภาพที่มีฤทธิ์ทำลายเชื้อซาลโมเนลล่าในลำไส้สัตว์
เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี

SalmoGuard สารเสริมชีวภาพจากแบคทีเรียเฟจหรือไวรัสที่ทำลายเฉพาะที่เจาะจงกับเชื้อ Salmonella เท่านั้น และมีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเชื้อ Salmonella ที่เป็นปัญหาสำคัญในระบบทางเดินอาหารของไก่ ทั้งยังมีความสามารถในการปรับความสมดุลของกลุ่มจุลินทรีย์ในระบบระบบทางเดินอาหารของไก่ โดยมีกลไกเพื่อช่วยให้กลุ่มเชื้อโพรไบโอติกส์มีการเจริญที่ดียิ่งขึ้น

ZeroLoss

ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI เพื่อการชลประทาน

ระบบ IoT  งานควบคุมบานประตูระบายน้ำ โดยจะใช้การเก็บข้อมูล เพื่อมาประมวลผลในการตัดสินใจการเปิดปิดประตูได้อย่างแม่นยำและอัตโนมัติในอนาคต

Inno4farmer 2022

  • สตาร์ทอัพผู้ชนะได้รับรางวัล The Best Performance Inno4Famers 2022 Award (ตัดสินจากคณะกรรมการ) และรางวัล The Popular Inno4Farmers 2022 Award (ตัดสินจากผลการโหวตของผู้เข้าร่วมงาน) ได้แก่
    ทีม UniFAHS