ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Batch 2020 - Inno4Farmers

Inno4Farmers Batch 2022 Startups!

A. Artificial Intelligent

เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยแบ่งเครื่องเป็น 2 ประเภท 1) เครื่องควบคุมคุณภาพข้าว มุ่งเน้นควบคุมการผลิตของ “เครื่องกะเทาะ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Percent Yield) และ 2) เครื่องประกันคุณภาพข้าว เพื่อใช้ประกันคุณภาพข้าวก่อนจำหน่ายหรือส่งออก ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อประมวลตรวจจับตำแหน่งของข้าว แล้วทำการแยกออกมาเป็นเมล็ด หลังจากนั้นจำแนกลักษณะของแต่ละเมล็ดเพื่อนำไปคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้าวประเภทต่าง ๆ

Hyperm and CheckMate

แพลตฟอร์ม AI สำหรับการตรวจวัดคุณภาพ
ของตัวอสุจิและตรวจจับภาวะเป็นสัดในปศุสัตว์

แพลตฟอร์มสำหรับการตรวจจับพฤติกรรมการเป็นสัดของปศุสัตว์ด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับภาวะเป็นสัดในปศุสัตว์ สำหรับในโคนมโดยมีความแม่นยำถึง 95% โดยใช้การวิเคราะห์และตรวจจับพฤติกรรมการเป็นสัดของโคนมเพศเมียโดยใช้หลักการเรียนรู้เชิงลึกในการวิเคราะห์สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการเป็นสัดของโค และตำแหน่งของโคนมคู่ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมกับ แพลตฟอร์ม AI สำหรับการตรวจวัดคุณภาพของตัวอสุจิ ผลิตภัณฑ์น้ำเชื้อโคนมคัดคุณภาพพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคัดกรองเฉพาะตัวอสุจิที่มีชีวิต มีการเคลื่อนที่ดีและไม่เป็นอสุจิที่ผิดปกติ เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำเชื้อแช่แข็ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการผสมติดของโคนมเพศเมียให้เพิ่มมากขึ้น

Tailor-made โมเดล Machine Learning และ AI ที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแก้ง่าย และมีเสถียรภาพ เพื่อตอบโจทย์ต่างๆ ที่ทางธุรกิจแต่ละประเภทต้องการ GPS ได้อย่างแม่นยำนำมาประยุกต์ใช้ทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

B. Big Data IoT และ Sensors

เทคโนโลยีกระบวนการตรวจสอบกลุ่มสารเคมีของวัสดุทดสอบโดยการการประมวลผลจากข้อมูลที่ได้จากการอ้างอิงคุณสมบัติทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Electromagnetic Image Spectroscopic, EIS โดยการเรียนรู้แแบบ Deep learning จากฐานข้อมูลของวัสดุอ้างอิงในรูปแบบของ Library มีความแม่นยำและใช้เวลาในการวัดความรวดเร็วโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการปนเปื้อน และสามารถติดตั้งใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติงานได้สะดวก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการเกษตรได้ เช่น การวัดปริมาณสารเคมีและคุณภาพในระบบการให้ปุ๋ยในระบบไฮโดรโพนิคการวัดคุณภาพน้ำของระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรเช่นการวัดการปนเปื้อนของน้ำผลไม้

เครื่องอินฟราเรดย่านใกล้แบบพกพา ออกแบบมาสำหรับวัดแป้งและเนื้อให้ในหัวมันสำปะหลังได้ในแปลง โดยไม่ทำลายตัวอย่างหัวและต้นมันสำปะหลัง มีความรวดเร็วใช้เวลาในการวัด 2-5 วินาที ใช้แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) ด้วยเทคนิคการวัด และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Rodai Smart Farm

เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
ที่มีความแม่นยำสูงและทนทานต่อการใช้งาน

โพรบวัดความชื้นในดินที่มีความทนทานต่อการสึกหรอและกันน้ำ 100 % โดยใช้เทคนิค High Frequency capacitance ทำให้มีความแม่นยำสูง และต้นทุนต่ำ

Energy of Thing

Extreme Electricity Saving :
ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับการเกษตร

ระบบประหยัดพลังงานด้วยระบบ Extreme Electricity Saving (XES) ออกแบบให้ขยายผลการใช้งาน โดยสามารถรองรับการใช้งานสำหรับระบบไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างโรงเรือน ฟาร์ม และสามารถลดกระแสไฟฟ้าด้วยการจ่ายกระแสชดเชยเข้าไปในระบบไฟฟ้าร้อยละ 20-30

 

 

UpSquare

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่แบบอัตโนมัติ
https://fb.com/KhaiDeeHatyai

ระบบฟาร์มไก่ไข่ ระบบอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการทำงานของระบบ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นต้นแบบ และกระจาย Platform Subscription เพื่อเกษตรกรได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทย

C. Robotics & Automation

Novy Drone

อากาศยานไร้คนขับสำหรับการตรวจสอบ
ป้องกันโรคและศัตรูพืช

การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับพื้นฐานด้านวิศวกรรมในการประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น การนับและติดตามตามจำนวนต้นพืชในแปลง การบริการถ่ายภาพจากมุมสูง ทำแผนที่ 3 มิติ ตรวจสอบเขตที่ดิน

RIM

ระบบควบคุมและนำทางเรือรดน้ำไร้คนขับ
เพื่อการเกษตร

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมของเรือรดน้ำชาวสวนที่มีอยู่ ทำหน้าที่ควบคุมเรือรดน้ำแทนคน การตรวจจับร่องน้ำ สัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ส่งไปยังหน่วยประมวลผล และส่งไปควบคุมใบพัดให้หมุนทางซ้าย-ขวา เพื่อควบคุมหัวเรือให้อยู่กลางร่องน้ำเสมอ และควบคุมการเลี้ยวเมื่อเจอทางแยกของร่องน้ำ รวมทั้งสามารถตั้งค่าจำนวนร่องน้ำที่ต้องการรดได้ และเมื่อถึงจำนวนที่กำหนดจะสั่งเครื่องยนต์ให้หยุดทำงานได้

Inno4Farmer 2020

รางวัลชนะเลิศสุดยอดสตาร์ทอัพเกษตร (The Best AgTech Startup) : ทีม Hyperm and CheckMate

รางวัลชนะเลิศสุดยอดสตาร์ทอัพเกษตรขวัญใจมหาชน (The Popular AgTech Startup) : ทีม Novy Drone