วันถ่ายรูป 30 ก.ค. 2563

ABC Center เปิดตัวคู่บริษัทพันธมิตรและสตาร์ทอัพในโครงการ Inno4Farmers-The First Agtech Co-creation Program ซึ่งสตาร์ทอัพที่ได้รับเลือกเข้าโครงการ จะได้นำเทคโนโลยีที่มีไปดำเนินการใช้งานจริงกับบริษัทพันธมิตรที่ร่วมโครงการ เพื่อต่อยอดสู่การเติบโตร่วมกันต่อไป